Vår visjon "Jeg kan!"

Vår visjon ble laget for å fremme barnas sterke sider. Vi har troen på at barn lærer best gjennom gode mestringsopplevelser og posetive tilbakemeldinger.

Vårt pedagogiske grunnsyn er at vi tar barn på alvor og ser på de som spennende samarbeidspartere.

Barnehagen er en god lærings arena for både barn og voksne. Her møter vi både store og små mennesker med humor og glede. Ett eksempel er at vi aldri retter på barnas språk, men svarer med det som er riktig.

I barnehagen lærer barna å se ting fra flere sider, de skal lære evner til å løse konflikter ved å bruke ulike typer kommunikasjon. De skal øve på å samhandle med andre barn og voksne.