Dagsrytme

Mat, måltider og dagsrytme i barnehagen Vi har som mål å tilby barna et variert og sunt kosthold i barnehagen. Det er utarbeidet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen av solsial og helsedrirektoratet. I arbeid med måltidene i barnehagen bruker vi heftet; "Bra mat i barnehagen" til inspirasjon.

Kl. 07.45 Barmehagen åpner

kl. 09.00 Frokost ferding

Kl. 09.30 Aktivitet starter

Kl. 11.00 Lunsj

Kl. 12.00 Utelek

Kl. 14.30 3 mat

kl. 16.45 Stengt