Våre forventinger til foreldresamarbeid

Vi ser på dagen i barnehagen som en helhet. Samarbeidet mellom de voksne i barnehagen og foresatte hjemme er viktig for at barna skal føle seg trygge på begge arenaene. Det er viktig at foreldrene har tillit til at personalet gjør det som er til det beste for barnet, både når det gjelder klær, soving, mat, turer og aktiviteter.

For at vi kan følge barnas tanker bedre er det viktig at personalet informeres om begivenheter som har skjedd hjemme som har betydning for barnet. Det samme gjelder andre veien; Vi lover å informere om dagen her. Da forventer vi intresse rundt det som blir fortalt.

Vi forventer at foreldre/foresatte kommer inn i barnehagen og snakker med oss. Et "Hei!" på morningen og et "Hade!" på ettermiddagen gjør mye. Skal barnet hentes av andre enn foreldre/foresatte, vil vi ha informasjon om dette.

Vi forveter at foreldre leser planer og oppslag som vi legger ut/sender. Det er også viktig for oss at åpningstidene til barnehagen blir fulgt.

Vi har et veldig godt samarbeid og god kommunikasjon med foreldrene i barnehagen i dag. Det gjør hverdagen til barna enda bedre, og det er jo det viktigste!