Informasjon til foreldre: Planlegging, dokumetasjon og vurdering

Det er viktig å ha en viss stuktur og refleksjon på hverdagen i en barnehage.

Planlegging

Årsplanen fungerer som et arbeidsredskap for å styre det pedagogiske arbeidet. Med utgangspunkt i årsplanen lages ukeplaner. Personalet skal gi rom for spontanitet og barns medvikning. Planen kan derfor endre seg noe underveis.

Dokumentasjon

Vi dokumenterer hverdagen vår gjennom bilder som blir lagt på hjemmesiden vår og ukesraporter som blir sendt på mail hver fredag. Hvis vi maler eller lager noe annet, vil dette bli hengt opp. 

Vurdering

Barnehagens arbeid blir vurdert fortløpende. Planleggingsdagene og personalmøter blir brukt til vurdering. Gjennom felles refleksjon rundt vårt arbeid sørger vi for kontinuitet og fremgang for både store og små. Foreldrene er med på vurderingsarbeid gjennom foreldresamtaler og tilbakemeldinger i hverdagen. I tillegg foretas det brukerundersøkelser hvert år.