Vår historie: Hvordan barnehagen ble til

Sollerudstranda barnehage er et resultat av ett samarbeid mellom Gjensidige og Sollerudstranda skole. Gjensidige hadde behov for å kunne tilby sine ansatte barnehageplasser. Sollerudstranda skole ville åpne en barnehagelinje. Barnehagen viste seg å bli så mye mer.

Vår barehage ble startet opp for å myke opp det litt maskuline imaget til Sollerudstranda skole. Som et kompliment til båtbyggerlinje og mekaniske linjefag kom barnehagelinje. Gjensidige og skolen ble enig om å danne Foreningen Sollerudstranda Barnehage. Det ble satt ned et styre med representanter fra begge leire.

Etter et års forarbeid (og motarbeid) og noen måneders intens bygvirksomhet kunne den nye barnehagen enelig tas i bruk 01.09.95. Nå, så mange år etter, stortives vi fortsatt her nede på stranda.